ZŠ Matice školské 3, České Budějovice

ZŠ Matice školské 3, České Budějovice

Matice školské 62/3
370 01 České Budějovice 7

Informace o instituci ZŠ Matice školské 3, České Budějovice

Základní škola pro 550 žáků s rozšířenou výukou cizích jazyků a nabídkou zájmových kroužků. Součástí je jídelna a družina.

 

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice vznikla rozhodnutím Ministerstva školství a tělovýchovy jako samostatná státní příspěvková organizace a je právním subjektem. Do sítě škol byla škola zařazena dne 27. března 1996. Základní škola poskytuje základní vzdělávání žáků, zajišťuje provoz školní družiny a zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků školských zařízení dle platných právních předpisů. Zřizovatelem je Statutární město České Budějovice.

V rámci jazykové přípravy se na přelomu května a června konají studijní pobyty v zahraničí (Rakousko, Anglie). Žáci se dopoledne účastní výuky v místní škole, odpoledne poznávají krásy země, zvyky a životní styl obyvatel. Studijní zájezdy jsou připraveny ve spolupráci s cestovními kancelářemi.

Dlouhodobá zkušenost učitelů s jazykovou výukou se odráží i ve výsledcích jejich práce. Každoročně dosahují naši žáci úspěšných výsledků na jazykových soutěžích a olympiádách, kde se prosazují i v konkurenci studentů víceletých gymnázií.

Od školního roku 2007/2008 probíhá výuka na základě Školního vzdělávacího programu. Motivační název našeho školního vzdělávacího programu je "CESTOU POZNÁNÍ." Cílem je společný zájem poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí vně i uvnitř školy. Základní myšlenkou vzdělávacího programu je otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, respektováním žáka jako osobnosti, diferencovaným přístupem, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků - tak zapojením školy a jejích žáků do veřejného života. Klademe důraz na to, aby byli naši absolventi schopni reálně zhodnotit své možnosti na trhu práce, samostatně myslet i tvůrčím způsobem pracovat, odpovědně se rozhodovat. Aby se snažili chránit přírodu a životní prostředí a žít v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji. Ve školním vzdělávacím programu klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, zaměřujeme se na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi.

Do výuky během školního roku pravidelně zařazujeme mimořádné dny. Ty přinášejí žákům nejen oživení školního života, ale i možnost uplatnit svoje nápady, aktivně se podílet na organizaci, pracovat v týmu, řídit svoji práci i práci ostatních (projektové dny, Noční škola, Maškarní karneval, Vánoční a Velikonoční trhy, Den dětí...).

Kde nás najdete?

Zobrazit